Sample Speaking Part 2

Sample Speaking Part 2-Describe a piece of art

#Ieltstips #samplespeaking #meaningfulenglish

Find me on Facebook: here

Link audio: https://goo.gl/mHDSio

Here comes the next sample for IELTS speaking part 2, folks.

Từ trước đến nay, mình luôn học ngoại ngữ một cách rất… từ tốn, tức là chưa bao giờ đẩy bản thân rơi vào tình trạng học để thi. Vì thế, việc học ngoại ngữ thường gắn liền với việc tìm hiểu kiến thức, vốn là một điều dễ chịu hơn mọi điều khác.

Trong đợt thi tháng vừa rồi có một cái đề tương đối khó, yêu cầu mô tả một tác phẩm nghệ thuật-a work of art. Vừa nhắc tới tác phẩm nghệ thuật, mình nghĩ ngay tới bức tranh của họa sĩ thần kinh nổi tiếng thế giới – Vincent Van Gogh. Tác phẩm có tên “Tự họa cùng cái tai được băng bó”-Self-portrait with a bandaged ear (portrait-/ˈpɔː(r)trɪt/, bandage- /ˈbændɪdʒ/). Portrait là bức tranh, còn bandage là băng bó. Người ta đưa ra giả thuyết là Van Gogh tự cắt tai, còn nguyên nhân thì đến giờ mới chỉ là giả thuyết-theory. Có người bảo, Van Gogh tự cắt tai trong cơn tuyệt vọng-desperation /ˌdespəˈreɪʃn/, khi phát hiện một người bạn họa sĩ của mình đang ngủ cùng với cô gái điếm mà ông có cảm tình. Cũng có người bảo, ông cắt tai sau khi nhận được tin người anh trai thân thiết sắp lấy vợ. Tất nhiên, mình thích cái version 1 hơn.

Đừng vội vàng học lướt tiếng Anh chỉ để thi. Hãy học thi đi kèm với tìm hiểu kiến thức, bạn sẽ thấy kỳ thi IELTS này dễ thương hơn rất nhiều.

Topic:
Describe a piece of art you like. You should say:

what the work of art is
when you first saw it
what you know about it
and explain why you like it.

Link audio: https://goo.gl/mHDSio

Well, of course I have my favourite paiting in mind, and it is a self-portrait by Vincent Van Gogh. It depicts Van Gogh standing in front of a mirror with a bandage covering his ear.

The first time I saw it was about a few months ago, on the internet. At that time, I was looking for some interesting backstories of famous paintings and it was the first on the search list. So there are many theories why Van Gogh had his ear sliced.The first is he encountered his artist friend having sex with a prostitute he had feeling for. So in the moment of desperation, he cut off his ear and then later gave it the girl. Another version is he felt betrayed when he got news that his brother was going to get married. His borther was his closest companion and provided financial support to Van Gogh.

You see, I always think that to have a good understanding of a piece of art, we must know the story behind its creation. And that’s why I really love that painting.

New words:
Backstory (n): hoàn cảnh, lịch sử của cái gì đó
Portrait (n): tranh chân dung
Self-portrait (n): tranh tự họa
bandage (n): miếng băng vết thương
slice (v); cắt bỏ = cut
prostitute (n): gái mại dâm
companion (n): người đồng hành, bạn
financial support (n): hỗ trợ tài chính

New phrases:
have feeling for: có tình cảm với ai
in the moment of desperation: trong phút tuyệt vọng

Like and share nhé.
From Đức, 8.0 Speaking, 8.0 Writing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s